Серце

Серце людини (лат. cor humanum) — це порожнистий фіброзно-м’язовий орган, що забезпечує безперервний кровообіг. Серце людини є чотирикамерним. Дві верхні камери називаються передсердями, дві нижні — шлуночками, права і ліва половини серця розділені товстою м’язовою стінкою. Правий шлуночок і ліве передсердя замикають мале коло кровообігу, лівий шлуночок і праве передсердя замикають велике коло кровообігу.

Структури серця:
1. Праве передсердя
2. Ліве передсердя
3. Верхня порожниста вена
4. Аорта

5Легеневий стовбур
6. Легеневі вени
7. Мітральний клапан
8. Аортальний клапан
9. Лівий шлуночок
10. Правий шлуночок
11. Нижня порожниста вена
12. Тристулковий клапан
13. Легеневий клапан

Форма серця є індивідуальною і залежить від віку, статі, тілобудови, стану здоров’я та інших чинників. Міра видовженості (фактор) форми серця — це відношення його найбільших поздовжнього і поперечного лінійних розмірів. При гіперстенічному типі тілобудови це відношення близьке до одиниці, при астенічному — порядку 1,5. Довжина серця дорослої людини становить від 10 до 15 см (найчастіше 12—13 см), ширина в основі 8—11 см (найчастіше 9—10 см), передньо-задній розмір становить 6—8,5 см (найчастіше 6,5—7 см). Маса серця в середньому у чоловіків становить 332 г (від 274 до 385 г), у жінок — 253 г (від 203 до 320 г).[1]